فیلر چربی

جوانسازی با تزریق چربی

راهکار جوانسازی صورت با تزریق چربی ، فرآیندی است سه مرحله ای
ابتدا بافت های چربی مورد نیاز با حجم مشخصی از ناحیه دارای چربی بدن شخص برداشت می شود.
در مرحله دوم چربی برداشته شده تصفیه می شود تا آماده تزریق به بخش دیگر باشد.
در مرحله سوم سلول های چربی به نقاط هدف تزریق خواهند شد. .
با استفاده از این تکنیک می توان چروک های صورت و خطوط عمیق پوستی را برطرف نمود. .
جوانسازی صورت و تغییرات ایجاد شده بلافاصله پس از انجام عمل قابل مشاهده و مقایسه است.

فیلر چربی در درمان چه مواردی به کار میرود؟
  • فیلر چربی
متخصصان ما:

تماس با ما